توضیحات

بازی که جهت تقویت حافظه و دقت انجام می گیرد.

 

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir