توضیحات

بازی فکری تقارن از چندین قطعه با اشکال هندسی لوزی، مربع و مثلث تشکیل شده است که در دو حالت به کودکان و نوجوانان امکان هنرنمایی های بسیار متنوع می دهد. در حالت اول کودکان قادر خواهند بود تا با کنار هم قرار دادن اشکال هندسی، شماتیکی از اجسام و اشیاء پیرامون خود را به صورت دو بعدی ایجاد نمایند. حالت دیگر این بازی که مستلزم آشنایی با اصول تقارن است، به کودکان و نوجوانان امکان می دهد که تمام قطعات موجود را به حالتهای گوناگون و با حفظ تقارن در داخل قاب مربع شکل چیده و طرح های منظم و بسیار زیبایی را که می تواند یادآور هنر معرق کاری باشد، به وجود آورند. این محصول همچنین در شناخت اشکال و رنگ ها مفید و میسر خواهد بود.

هدف از پژوهش حاضر، آموزش تقارن با استفاده از بازی فکری در درس ریاضی پایه اول ابتدایی است. این پژوهش با بررسی تاثیر بازی در میزان علاقه مندی و یادگیری دانش آموزان پایه اول ابتدایی از مفهوم تقارن، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل دانش آموزان پایه اول ابتدایی می باشد . از این جامعه تعداد ۴۰ دانش آموز در قالب ۲ کلاس به وسیله نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. با قرعه کشی، یکی از کلاس ها به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب گردید و در طول سال تحصیلی آموزش تقارن به گروه آزمایش به وسیله بازی و به گروه کنترل طبق روش معمول کتاب راهنما معلم، انجام شد. با انجام چندین مرحله آزمون برای دانش آموزان هر دو گروه، تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از آزمون ها نشان داد که آموزش تقارن مبتنی بر بازی در یادگیری مسایل ریاضی موثرتر است و یادگیری و میزان علاقه مندی دانش آموزان گروه آزمایش از مفهوم تقارن، به طور چشمگیری بیشتر از دانش آموزان گروه کنترل است.

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir