اطلاعات بیشتر

وزن315 g
گروه سنی

زیر یک سال دو سال سه سال چهار سال پنج سال شش سال

مهارت ها

تقویت حافظه شنوایی مهارت های اجتماعی هماهنگی چشم و دست

جنسیت

پسر دختر