توضیحات

اين مجموعه‌اي شامل فعاليت‌هايي مي‌باشد كه كودك شما با انجام آن مي‌تواند مهارت‌هاي خود را در بسياري از زمينه‌ها تقويت نمايد. اين مجموعه مي‌تواند تقويت توانايي‌ها همراه با شادي و بازي را براي كودكان شما به ارمغان بياورد.

فعاليت‌هاي اين مجموعه شامل: مازها، پيدا كردن تصاوير و اشكال درهم، تفاوت و تشابه مي‌باشد.

هر يك از تمرين‌ها و فعاليت‌ها‌ي اين مجموعه اهداف مشخصي را در برمي‌گيرد از جمله‌ي اين اهداف مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

شكل‌شناسي – تطابق حركت چشم و دست – درك فضايي – تقويت قدرت تجسم اشكال و اجسام

پيشنهاد مي‌شود كه قبل از شروع،‌ موضوع هر صفحه را به كودك توضيح داده و او را در انجام تمرين تشويق نماييد.

اميد است كه اين مجموعه در آموزش و تقويت كودك شما در مقطع آموزشي پيش‌دبستان مؤثر باشد.

 

 

نویسنده: فهیمه سید ناصری

انتشارات: ذکر

گروه سنی: الف

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir