توضیحات

این مجموعه شامل یک عدد تاس رنگی ،یک عدد تاس اشکال،36 عدد مهره اشکال است .ابتدا باید دو تاس بازی را پرتاب کنید و سپس با توجه به رنگ تاس و شکل تاس شروع به پیدا کردن مهره های کنید که آن رنگ و شکل مورد نظر در تصاویر آن مهره وجود دارد، هر کسی مهره های بیشتری جمع کند، برنده بازی خواهد بود. شما باید هر چه سریعتر در هر دور از بازی مهره های بیشتری جمع کنید. با استفاده از آهن رباهای که در مهره ها قرار داده شده است می توانید با چسباندن مهره ها به یکدیگر تعداد بیشتری مهره را در زمان کمتری جمع کنید. دقت کنید که در هنگام بازی فقط از یک دست خود می توانید استفاده کنید. این بازی می تواند به سرعت عمل و همچنین به قدرت دقت و تمرکز کودکان کمک کند.

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir