توضیحات

خاندان استارک به همراه یارانش راهی عملیاتی علیه پادشاه شب هشتند. اما خانواده لنیستر و هم پیمانانش سعی دارند با جا زدن خود در این عملیات، انها را به شکست بکشانند. در بین نیروهای خیر فقط برن استارک نیروهای شر را می شناسد اما باید سخت مراقب باشد اگر هویت او فاش شود، همه چیز از دست میرود. در این نبرد، تنها سلاحی که در اختیار دارید، قدرت استدلال و فریب دیگران است. بازی وستروس بر اساس بازی محبوب Avalon و با تم Game of Thrones طراحی شده است. این بازی برای گروه سنی بالای 12 سال، تعداد 5 تا 10 بازیکن و مدت زمان حدود 30 دقیقه مناسب است.

این بازی برای کسانی است که بازی هایی مانند مافیا را دوست دارند. داستان بازی نبرد میان خاندان استارک و خاندان لنیسترها است. مبارزه ای سخت میان سپاه خیر و سپاه شر. در شروع بازی یک نفر فرمانده میشود. همه چشمان خود را بسته و فرمانده با تکرار جملاتی، مراسم شناسایی را انجام میدهد. وقتی مراسم تمام می شود همه چشمان خود را باز کرده و همه چیز تغییر کرده است. حالا دیگر سپاه شر همدیگر را شناختند و آماده اند که با نفود خود در عملیات ها، سپاه خیر را به شکست بکشانند.

از نیروهای سپاه خیر، فقط برن استارک است که سپاه شر را می شناسد. اما باید خیلی مراقب باشد که هوبتش فاش نشود. چون به محض اینکه هویتش فاش گردد، همه چیز از دست خواهد رفت. سپاه خیر برای شکست پادشاه، شب افرادش را انتخاب می کند و عملیات را تشکیل می دهد. اما افراد سپاه شر با جا زدن خودشان در عملیات سعی می کنند عملیات را به شکست بکشانند. همچنین شما می توانید در ابتدای بازی با اضافه کردن شخصیت های انتخابی، بازی را پیچیده تر کنید و سپاه شر یا سپاه خیر را برای پیروزی قوی تر کنید.

محتویات بازی:

1- 14 کارت شخصیت

2- 10 کارت نتیجه عملیات

3- 5 نشان گروه عملیات

4- 20 نشان رای گیری برای گروه عملیات

5- 5 نشانگر امتیاز آبی و قرمز

6-  1 نشانگر مرحله بازی

7- 1 نشانگر دفعات مخالف

8- 1 نشان فرماندهی گروه عملیات

9- 3 صفحه بازی پشت و رو

10- 2 کارت وفاداری

11- 1 نشان لرد وریس

 

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir